Zápis 2021/2022

Milí rodičia,

teší nás, ak ste sa rozhodli byť súčasťou našej školy. Sme inkluzívna škola – prijímame všetky deti, ktoré prejavia záujem vzdelávať sa a zdieľať časť svojho času s nami…

Zapísať svoje dieťa na našu škole môžete vyplenením priloženého formulára. Stačí kliknúť na odkaz:

https://forms.gle/nWMnD8a1NpTiLGmr5

zdieľať článok