Naša škola spolupracuje s profesionálmi a združeniami, ktoré spoločne s nami vytvárajú inkluzívne a tvorivé prostredie pre deti aj dospelých.

Viera Hincová a HANS – celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta. Garantmi OZ sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

Riečanský Pes je chovateľský stanica, ktorá k nám vodí intervenčného psa Bibione. Ten nám nie len spríjemňuje čas strávený v škole, ale inšpiruje deti k novému učeniu sa. V učení podporuje aj naše zdravotne nezvýhodnené deti.

Magdalena Sykora Sazdovská študovala arteterapiu a rozvoj detí v San Francisku a Long Island University. Vo svojej praxi sa venuje tvorivým dielňam aj arteterapii pre deti so špeciálnymi potrebami, deťom s autizmum, ADHD, Downovým syndrómom a pod. Vyrastala v umeleckej rodine, od 5 rokov sa venovala kresbe a ako 19-ročná dostala štipendium na štúdium v USA. V  New Yorku sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sa dostala do rodiny s autistickým chlapčekom. „Práve on ma doviedol k arteterapii,“ hovorí.

Projekt IdeaStart

Projekt sa zameriava na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, základov podnikania, online podnikania a bezpečnosti, adaptované na každého individuálne potreby. V spolupráci s V. Hincovou realizujeme pracovno- rehabilitačné aktivity ktoré pomáhajú osvojiť si praktické zručnosti a pripravujeme podmienky pre tvorbu sociálneho podniku. V rámci projektu sme dostali mnoho vecí a materiálov na tvorenie, šijací stroj, žehličku, vlnu, nite, látky, háčkovky, farby, štetce alebo športové potreby.

Projekt učíme sa spolu – inklúzia v praxi

Od školského roka 2020/2021 sme začali realizovať inkluzívne vzdelávanie. V rámci výtvarnej výchovy učia deti ostatné deti, samozrejme na základe vlastného rozhodnutia. Je to spoločná aktivita pre všetky deti, vrátane tých s autizmom a inými odlišnosťami. Deti tvoria spolu, zdieľajú spoločný čas a priestor. Prítomní sú i rodičia a samozrejme učitelia. V prípade záujmu otvárame školu aj ľuďom z komunity, prípadne zo spolupracujúcich a spriatelených škôl.

Podobný koncept skúšame aj na predmetoch, kde vo vekovo zmiešaných skupinách učia staršie deti tie mladšie.

Projekt Ekoinklúzia

Ekoinklúzia je projekt realizovaný v spolupráci s občianskym združením HANS. Spoločne s rodičmi a, v prípade záujmu, aj s členmi komunity, máme možnosť vyrábať zo starého materiálu niečo nové.

Skúšame robiť výrobky zo starého oblečenia. Dokonca sme pečiatkami vyzdobili tričká a máme tričká bez návodu.

Tvorili sme vianočné ozdoby. Pani krajčírka nám ozdoby ušila a deti ich vypĺňali, zašívali, dotvorili.