Projekt učíme sa spolu: inklúzia v praxi

Od školského roka 2020/2021 sme začali realizovať inkluzívne vzdelávanie. V rámci výtvarnej výchovy učia deti ostatné deti, samozrejme na základe vlastného rozhodnutia. Je to spoločná aktivita pre všetky deti, vrátane tých s autizmom a inými odlišnosťami. Deti tvoria spolu, zdieľajú spoločný čas a priestor. Prítomní sú i rodičia a samozrejme učitelia. V prípade záujmu otvárame školu aj ľuďom z komunity, prípadne zo spolupracujúcich a spriatelených škôl. Viac o projekte nájdete tu.

Projekt Ekoinklúzia

Ekoinklúzia je projekt realizovaný v spolupráci s občianskym združením HANS. Spoločne s rodičmi a, v prípade záujmu, aj s členmi komunity, máme možnosť vyrábať zo starého materiálu niečo nové. Viac o projekte nájdete tu.

Domáce a individuálne vzdelávanie

Domáce vzdelávanie je forma vzdelávania, ktorá sa na Slovensku v posledných rokoch začala výraznejšie etablovať. Zákon túto formu povoľuje (248/2008 Z.z.) a počet detí takto vzdelávaných z roka na rok rastie. Na našej škole sa doma vzdelávajú deti od roku 2016. Viac o našom domácom vzdelávaní, aj o prácach domácich školákov tu.

Spolupráce

Naša škola spolupracuje s profesionálmi a združeniami, ktoré spoločne s nami vytvárajú inkluzívne a tvorivé prostredie pre deti aj dospelých. Viac o aktuálnych spoluprácach nájdete tu.