Základná škola Veľké Zlievce je škola otvorená ľudskosti a rôznosti. Rozmanitosť sa týka nie len našich pestrých detí a sprievodcov, ale aj rôznych foriem vzdelávania sa, ktoré podporujeme. Do školskej triedy s nami dokonca chodí aj pes.

Patria k nám deti vzdelávané v našich triedach, ale aj deti na domácom a individuálnom vzdelávaní. Našu každodennosť, inšpirácie a zážitky z nášho malého sveta sa dá sledovať na školskom Instagrame.

Sme malá škola s veľkým odhodlaním

Naša škola je ako každá iná škola, ibaže maličká. Nachádza sa v obci Veľké Zlievce neďaleko Veľkého Krtíša. Má dve triedy. V jednej sa učia žiaci vzdelávaní denne, spoločne s deťmi s rôznymi odlišnosťami. Druhá trieda slúži najmä deťom, ktoré z rôznych dôvodov nechcú alebo nevedia byť s inými deťmi. Školský tím je zložený z vekovo rozmanitých ľudí, čo prispieva k zdravému a ľudsky prirodzenému prostrediu.

Tím tvorí naša pani riaditeľka Danka, sociálna terapeutka a koordinátorka individuálneho vzdelávania Slávka a dve asistentky pani Judita a pani Jela. Pridávajú sa k nám rodičia, otcovia aj mamy, mladší súrodenci a dokonca aj terapeutický psík a jeho pozorní majitelia. Cez virtuálne spojenie môže byť súčasťou nášho dňa každý žiak a rodič. Prebieha u nás rovesnícke učenie, deti učia deti. Naša škola je súčasťou širšej komunity obce.

Nájdete u nás bežné deti, ale aj deti s vývinovými poruchami, poruchami učenia, správania, s mentálnym znevýhodnením, s autizmom alebo s downovým syndrómom. Učia sa všetky spoločne, keď je pre nich spoločný čas prospešný. Druhú triedu používame na samostatnú prácu, oddychu, ale aj ako herňu a telocvičňu. Náš veľkorysý školský dvor s altánkom skvelo slúži počas horúcich letných dní. Súčasťou školy sú aj priestory obecného úradu – multifunkčné ihrisko, učebňa na prácu s počítačmi a dielnička.

Do školy prichádzajú okrem denných žiakov, aj žiaci vzdelávaní doma. Prídu sa s nami učiť a stráviť s nami deň, so svojimi rodičmi, súrodencami alebo aj bez nich. Tieto dni sú pre nás všetkých veľkým obohatením. Viac o domácom a individuálnom vzdelávaní nájdete tu.

Sme škola otvorená rôznosti a ľudskosti

Chceme žiť bez zbytočných tlakov na prispôsobovanie sa normám a škatuľkám. Ľudskosť a vzájomný rešpekt detí aj dospelých v našom malom školskom svete je pre nás to najpodstatnejšie. Bez ohľadu na to, či sú deti diagnózou alebo bez, deti znevýhodnené alebo bežné, všetky majú možnosť rozvíjať seba a zároveň rešpektovať druhých.

Vyučovanie tvoríme spolu s deťmi a ich rodičmi, reagujeme na aktuálne potreby a dianie. Každý deň je iný a každý prinesie nové výzvy a radosti. Zavádzame do praxe prístup, ktorý je v zhode s aktuálnym poznaním o detskom vývine a učení sa.

Slávka Makovníková, koordinátorka individuálne vzdelávania, sociálna terapeutka

„Škola, v ktorej sa dieťa môže cítiť bezpečne a rozvíjať sa podľa svojich potrieb a daností je ideál, ktorý si získa každého rodiča. Škola, v ktorej sa môže cítiť bezpečne učiteľ, ktorá mu prináša zadosťučinenie je ideál, ktorý si získa aj každého učiteľa. Na deti neuplatňujeme škatuľky, keď netreba a nikoho neohýbame proti jeho vôli. Či už ide o autizmus, Aspergerov syndróm, nadanie, alebo intelektové, sociálne alebo iné znevýhodnenie, to všetko je pre nás len ďalšia ukážka toho, ako byť v prvom rade človekom. A každý človek si zaslúži rešpekt.“

„Škola je súčasťou širšej komunity obce. Spoločne s našimi žiakmi a rodičmi zažívame rôzne situácie, aj milé, aj ťažké a vždy sa snažíme riešiť ich ľudsky, pretože v prvom rade sme ľudia, až potom učiteľky, mamy, sprievodcovia. Sme v úzkom spojení s bežným životom, ktorý žijeme či už v škole, alebo každý vo svojej rodinke. Deti a rodičia nám dôverujú, zdieľajú s nami svoje radosti, v ťažkých chvíľach sa s nami radia a zdôverujú sa aj s dôvernými situáciami. Zistili, že je to možné bez toho, aby sme im my čokoľvek vyčítali, či prikazovali.“

Danka Holíková, špeciálna pedagogička a riaditeľka školy
Jela Vincentová, sprievodkyňa detí v našej škole

„Najkrajší darček je dobré slovo, úsmev a pohladenie.“ To sú slová našej pani Jely a v jej prípade nie len slová, ale aj činy. Pani Jela pracovala celý život s deťmi, ako učiteľka v materskej škole. Deti ju majú radi pre jej zrozumiteľnosť. Má prirodzený dar udržať situácie v hraniciach, v jej blízkosti sa všetci cítime isto a bezpečne. „Na dieťa či situáciu sa vždy treba pozerať tak, akoby to bolo moje dieťa, moja situácia.“ Pani Jela nevyvoláva strach, nesúdi, berie ľudí ako sú a aj preto ju máme u nás v škole veľmi radi. Každému v jej blízkosti jednoznačne komunikuje, že taký aký je, je v poriadku.

„Po rokoch mojej praxe v školstve sa občas vraciam k spomienkam. Žiak ma v triede oslovil a povedal mi: „ Pani učiteľka, ja som už tu!“ „Áno, Lukáško, ja som si ťa všimla, keď som ti odpovedala na tvoj pozdrav.“ „Áno, ale dnes ste ma ešte nepohladili po vlasoch.“ Pani Judita pracovala v špeciálnej škole, s deťmi rôzne znevýhodnenými, aj v v triede pre deti s individuálnym vzdelávacím programom a dnes je sprievodkyňou našich detí. Deti si nesmierne váži a miluje ich, presne vie, prečo má rada svoju prácu. Denne sa v jej blízkosti dejú zázraky, je katalyzátor konfliktov, bezodná zásoba láskavosti, ochoty, blízkosti, empatie a rešpektu, je tvorivá, umelecky cítiaca, a energická.

Judita Bystrianska, sprievodkyňa detí v našej škole
Viera Hincová, psychologička, Hans o.z., A Centrum

Dlhodobo spolupracujeme s odborníčkou na inklúziu Vierou Hincovou, ktorá o škole povedala: „. Žiadne potreby nie sú v inkluzívnom prostredí špeciálne. Rovnako bežné deti, ako aj znevýhodnené, potrebujú podmienky pre maximálny rozvoj svojich talentov, vášní a zručností. Inklúzia slúži všetkým deťom a nie je len integráciou detí so znevýhodnením, netreba si to zmanieńať. Týka sa všetkých a každý v nej môže hľadať svoju vlastnú realizáciu a cestu.“

Čo o nás hovoria ľudia, ktorí našu školu zažili:

„Navštíviť školu vo Veľkých Zlievciach ma dohnala túžba vidieť a zažiť deti, ktoré majú možnosť byť slobodné – slobodné a teda vo svojej podstate prirodzené – a to v škole! Ked som túto úžasnú školičku navštívila prvýkrát so svojim (vtedy ešte) bábätkom, vo dverách nás vítala obrovská úprimná radosť a šťastie, ktoré tam boli s nami po celý čas. Bola som súčasťou rannej komunity, počas ktorej sme všetci zdieľali svoje pocity a emócie, bolo to veľmi dojímavé. Deti boli veľmi starostlivé a pomáhali si, dokonca aj mne s bábätkom a chodili ho stále kontrolovať, kým v kočíku spinkalo. Každý mal nejakú činnosť, ktorú si mohol voľne vybrať a kým niektorí robili s pracovnými zošitmi, iní sa učili anglický jazyk prostredníctvom interaktívnej tabule alebo další niečo kreatívne vyrábali. Deti mali radosť z toho, čo robia a to je to najvyššie ocenenie, ktoré môžu dostať. Zo školy som odchádzala s nádherným hrejivým pocitom šťastia a vďaky!“

Katarína P. , učiteľka v MŠ využívajúcej prvky Montessori v Lučenci

„Deti sú zatiaľ spokojné a šťastné doma, ale sú si vedomé, že ak by mali záujem navštevovať školu, majú dvere otvorené. Sme veľmi radi, že sme našli kmeňovú školu s takou rozmanitosťou, ktorá dokonca vyučuje aj znevýhodnené deti a pomáha naozaj všetkým deťom a ich rodičom so vzdelaním, odovzdávajú si navzájom skúsenosti a informácie. A pre nás je to dobré, že sa naučíme ako reagovať pri stretnutí sa s inými deťmi, napríklad s deťmi s nejakou diagnózou. Prináša nám to viac empatie. Čím viac toho v živote vidíme, či spoznáme, tým skôr rozpoznáme skutočné hodnoty. Ďakujeme Slávke Makovníkovej a Danke Holíkovej za to, že vytvorili skvelú školu.“

rodina Jadroňová

„Školu nenavštevujeme fyzicky, ale sme jej súčasťou. Syn je vzdelávaný individuálne, v domácom prostredí, lebo tak prospieva lepšie. Kontakt so školou je podporujúci a obohacujúci a v takej miere, akú skutočne potrebuje. Oceňujeme najmä to, že pani Danka a Slávka si nič nevynucujú a nie je pre nich nie. O to viac je syn ochotný sa otvárať a spolupracovať. “

Krístína P.A., mama individuálne vzdelávaného syna s AS a nadaním