Na našej škole sa doma vzdelávajú deti od roku 2016 a v dnešných dňoch sú naše kapacity miest naplnené.

Pre domáce vzdelávanie a individuálne vzdelávanie sa rozhodujú rodičia s deťmi z rôznych dôvodov a my ich rešpektujeme. Pre nás je rozmanitosť veľmi prirodzená a prospešná. Tie vzácne dni, keď sa v škole zídu všetky naše deti sú pre nás veľkým obohatením. Ešte väčším obohatením je, keď spolu s nami strávia deň rodičia alebo súrodenci našich žiakov, ktorí ešte nedovŕšili školský vek.

Rozmanitosť nás obohacuje, naša škola preto podporuje všetky formy vzdelávania a šije ho na mieru každému dieťaťu tak, aby rástlo a objavovalo svet okolo seba.

Danka Holíková, riaditeľka ZŠ Veľké Zlievce

„S domácim vzdelávaním som sa zoznámila vďaka mojej priateľke, v súčasnosti už kolegyni, ktorá ma požiadala, aby som bola garantkou vzdelávania jej dcérky. Bola to pre mňa výzva, niečo nové, nepoznané. Počas prvej komisionálnej skúšky, bez preháňania, bravúrne čítala texty z kníh, nie z učebnice.  Samostatne riešila matematické operácie, jej obľúbenou sa stala geometria. Počas skúšania dokázala, že jej vedomosti a zručnosti presiahli prvý ročník.“

Ako vnímajú domáce vzdelávania deti a ich rodičia

Daniela, mama doma vzdelávaných detí:

„Vďaka tomu, že sú naše deti vzdelávané doma, sa puto rodič-dieťa, nepodmienená láska, posilňuje. Táto forma vzdelávania je aj mojím prejavom zodpovednosti, k deťom, ale aj ku svetu, v ktorom spolu žijeme. Aj pre mňa je výzvou učiť sa, spolupracovať dennodenne, tvoriť priestor pre lásku, učenie, tvorenie, hranie, prácu, dôveru, zodpovednosť, pravdivosť a posúvam si hranice mojej trpezlivosti.“

Radko, 4.ročník:

„Mám možnosť učiť sa tvorivo a hravo, mám chuť učiť sa a možnosť robiť chyby, konzultovať ich. Veľa vyrezávam, pracujem s nástrojmi, veľa sa hýbem, pracujem na sebe.“

Barborka, 8. ročník:

„Sama si určujem dĺžku vzdelávacích hodín, čelím výzvam, pracujem a učím sa, veľa tvorím (pečiem torty, zákusky), hrám na piano a zdokonaľujem sa. Nepáči sa mi ak niekto pochybuje, či sa pravidelne vzdelávam, len preto, že som doma.“

Kristína, mama Otakara, 6.ročník:

„S domácim vzdelávaním sme začali na inej kmeňovej škole. Ukázalo sa však, že jedinečnosť nášho syna bola nad ich možnosti. Opakovane nás upozorňovali, že synove záujmy máme presmerovať k oblastiam povinného učiva tak, aby ich plnil v určenom čase. Úplné prijatie a rešpekt k synovej ceste sme našli až v škole Veľké Zlievce. Našli sme tu ľudí, ktorí dokážu vnímať, čo syn vie a čo ho zaujíma, bez ohľadu na to, či to robí „v ten správny čas“. Veľkú úľavu nám priniesli aj iné možnosti preverovania vedomostí.“

rodina Jadroňová, doma vzdelávaná Lili, 2 ročník:

„Nepáči sa jej, keď musí veľa písať. Výhoda domácej školy je, že môže vyjadriť svoj názor, teda i svoju nespokojnosť a spolu prídeme na riešenie, ako by jej to viac vyhovovalo. Pri individuálnej výučbe robí dieťa oveľa rýchlejšie pokroky, rýchlejšie sa  učí, motivujú ju viditeľné úspechy – to, že si vie po dvoch mesiacoch  čítať knihu, počítať do dvadsať bez použitia prstov a vie písať celú  písanú abecedu a to sa učí cca 1,5 hodiny počas pracovného týždňa. Lilli veľmi teší, že sa môže popri učení hýbať a skákať, bez pohybu si ju neviem  ani predstaviť. Má dostatok času na veci, ktoré ju bavia – tvorenie, hry,  práca so zvieratami, pohyb a veľmi nás všetkých teší, že môžeme tráviť  spolu čas celá rodinka. Popri dcére sa do výučby zapája aj štvorročný syn, ktorý si popri nej skúša písať písmenká a čísla a Lilli mu častokrát niečo  vysvetľuje a učí ho, je to veľmi milé sledovať ich.“  

Učitelia ako konzultanti pre deti vzdelávané individuálne

Učitelia, ktorí s nami spolupracujú, majú okrem garancie predmetov, aj rolu konzultantov. Deti im posielajú, čo robia, majú možnosť učiteľov osloviť v prípade, že potrebujú niečo prejsť. Učitelia sa k poslaným aktivitám (výtvorom, videám, fotkám, úlohám, čomukoľvek) vyjadrujú, prípadne odporučia ďalšie smerovanie. Ich odvaha a otvorenosť k novému prístupu vzdelávania môže byť inšpiráciou aj pre iných. Tím našich učiteľov sa pomaličky rozrastá, tu nájdete ich krátke medailóniky.

Gabriela Kuklišová, učiteľka fyziky: „Každá zmena musí prísť znútra.“

Miroslav Backa, učiteľ slovenského jazyka, geografie a dejepisu: „Keďže už nemôžem chodiť do školy ako žiak, chodím tam ako učiteľ.“ (F. Švantner)

Veronika Ruszóová, učiteľka matematiky pre 2.stupeň: „Obdivujem jedinečnosť každého dieťaťa a uprednostňujem vzdelávanie zamerané na silné stránky jednotlivca. Preto mi je blízke individuálne vzdelávanie, ktoré má potenciál túto jedinečnosť rozvinúť, bez obmedzení, prirodzene sa vyskytujúcich v bežnej škole.“

Slávo Ilavský, učiteľ anglického jazyka a etiky: „Najprv si prišli pre socialistov a neozval som sa, pretože som nebol socialista. Potom si prišli po odborárov a neozval som sa, pretože som nebol odborár. Potom si prišli po Židov a neozval som sa pretože som nebol Žid. Nakoniec si prišli po mňa, ale už nebolo nikoho, kto by sa ma zastal.“ (Martin Niemoller)

Silvia Vitoslavská, učiteľka chémie a biológie: „V živote nie je dôležité byť najlepší, v živote je dôležité byť šťastný.“

Zuzana Balová, učiteľka hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a techniky: : „Ži život tak ako Ty chceš.“


Domáce a individuálne vzdelávanie u nás prebieha na prvom a druhom stupni a rešpektuje zákonom stanovené podmienky. Záznam z preverovania vedomostí si môžete pravidelne pozerať v našich aktuálnych článkoch.