Domáce vzdelávanie je forma vzdelávania, ktorá sa na Slovensku v posledných rokoch začala výraznejšie etablovať. Zákon túto formu povoľuje (248/2008 Z.z.) a počet detí takto vzdelávaných z roka na rok rastie. Na našej škole sa doma vzdelávajú deti od roku 2016.

Pre domáce vzdelávanie sa rodičia spoločne s deťmi rozhodnujú z rozličných dôvodov, a pre nás je rozmanitosť veľmi prirodzená a zároveň prospešná. Dni, keď sa v škole zídu všetky “naše” deti sú pre nás veľkým obohatením. Spoločne sa učia všetky deti. Či už majú z rôznych dôvodov individuálny vzdelávací program alebo nemajú. Ešte väčším obohatením je, keď v škole spolu s nami strávia deň rodičia alebo súrodenci našich žiakov, ktorí ešte nedovŕšili vek umožňujúci im navštevovať školu.

Rozmanitosť nás všetkých veľmi obohacuje, preto sa považujeme za ľudí a teda aj za školu, ktorá podporuje všetky formy vzdelávania a šije ho na mieru každému dieťaťu tak, aby rástlo a objavovalo svet okolo seba.

Danka Holíková, riaditeľka ZŠ Veľké Zlievce

„S domácim vzdelávaním som sa zoznámila vďaka mojej priateľke, v súčasnosti už kolegyni, ktorá ma požiadala, aby som bola garantkou vzdelávania jej dcérky. Bola to pre mňa výzva, niečo nové, nepoznané. Počas prvej komisionálnej skúšky, bez preháňania, bravúrne čítala texty z kníh, nie z učebnice.  Samostatne riešila matematické operácie, jej obľúbenou sa stala geometria. Počas skúšania dokázala, že jej vedomosti a zručnosti presiahli prvý ročník.“

Čo hovoria rodičia, deti, učitelia na domáce vzdelávanie u nás?

Daniela mama Radka a Barborky, detí vzdelávaných doma, hovorí o domácom vzdelávaní:

 • zodpovednosť k svojim deťom a voči sebe
 • nepodmienená láska, ktorá tvorí puto rodič-dieťa
 • výzva učiť sa
 • výzva spolupracovať dennodenne
 • tvoriť priestor pre: láskau, učenie, tvorenie, hranie, prácu, dôveru, zodpovednosť, pravdivosť
 • posúvanie hraníc svojej trpezlivosti

Radko – 3.ročník (žiak našej školy):

 • mám možnosť učiť sa tvorivo, hravo
 • mám chuť učiť sa
 • mám možnosť robiť chyby a konzultovať ich
 • veľa vyrezávam, precujem s nástrojmi, veľa sa hýbem, pracujem na sebe

Barborka – 7. ročník:

 • sama si určujem dĺžku vzdelávacích hodín
 • čelím výzvam
 • pracujem a učím sa, veľa tvorím (pečiem torty, zákusky)
 • hrám na piano a zdokonaľujem sa
 • nepáči sa mi ak niekto pochybuje, či sa pravidelne vzdelávam, len preto, že som doma

Kristína, mama Otakara (5.ročník):

S domácim vzdelávaním sme začali na inej kmeňovej škole. Ukázalo sa však, že jedinečnosť nášho syna bola nad ich možnosti. Opakovane nás upozorňovali, že synove záujmy máme presmerovať k oblastiam povinného učiva tak, aby ich plnil v určenom čase. Úplné prijatie a rešpekt k synovej ceste sme našli až v škole Veľké Zlievce. Našli sme tu ľudí, ktorí dokážu vnímať, čo syn vie a čo ho zaujíma, bez ohľadu na to, či to robí „v ten správny čas“. Veľkú úľavu nám priniesli aj iné možnosti preverovania vedomostí.“

Otakar, žiak 5. ročníka, vzdelávaný individuálne

Domáce a individuálne vzdelávanie u nás prebieha na prvom a druhom stupni a rešpektuje zákonom stanovené podmienky. Záznam z preverovania vedomostí si môžete pravidelne pozerať v našich aktuálnych článkoch. Tu nájdete dokumentáciu z preskúšavania 2020/2021.

Aktivity našich doma vzdelávaných žiakov priebežne zverejňujeme na hlavnej stránke, samozrejme s ich dovolením. Niekoľko inšpirácií nájdete aj tu:

Mlynské kolo nášho skvelého žiaka tu.

Výrobu luku nášho talentovaného tvorcu tu.

Recept na varenie od nášho štvrtáka tu.

Knihy od Otakara nájdete tu.