Konferencia Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti

Naša škola sa 13. a 14.októbra 2021 zúčastní a aj odprezentuje na medzinárodnej konferencii „Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti“, ktorá sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Konferencia má za cieľ prispieť k destigmatizácii a prijatiu ľudí na spektre vo všetkých oblastiach života.

Vďaka Platforme rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ,na konferencii vystúpi Marylin Espe -Sherwindt, expertka na včasnú intervenciu u detí s autizmom a trendy v intervenciách založených na dôkazoch z Kant State Univerzity v USA, a Európskej siete včasnej intervencie EurlyAid. Pozvanie tiež prijala MUDr. T. Rosenbergerová, hlavná odborníčka SR pre pedopsychiatriu, MUDr. S. Hnilicová z OZ ACVA Lekárska fakulta, hostia z Českej republiky M. Roškaňuk, jeden z najznámejších aktivistov v oblasti AS a dospelý Asperger a D. Holá z Nadačného fondu ATYP, ktorí sa podelia o skúsenosti s prácou s dospelými AS a sebaobhajcovstvom v ČR a ďalší odborníci. Tešíme sa na kvalitné informácie o využití metód ako je EEG Biofeedback, DIR Floortime, Senzorická integrácia či muzikoterapia u detí a mladých ľudí s AS, ktoré prinesú renomovaní odborníci. Témou bude aj práca s rodinou, zaškolenie detí s AS, rešpektujúci prístup a prijatie v rodine, a neurodiverzita či už z pohľadu ľudskoprávneho, alebo sociologického.

zdieľať článok