Komunitná večera a vystúpenie našich detí

S našimi deťmi sme sa dlho a poctivo pripravovali na veľký deň – komunitnú večeru, ktorú každoročne pripravuje naša obec. Stretávame sa tu ľudia rôznych vekov, od detí až po našich starčekov a starenky. Sprievodkyňa našich detí pani Judka je veľmi činná v obecných aktivitách a jej odhodlanie a chuť tvoriť sme s deťmi privítali. Na príprave programu sa deti, samozrejme dobrovoľne, riadne nadreli. Bola krásna atmosféra a veľa radosti a spolupatričnosti.

Deti poctivo pripravovali vystúpenie.
Komunitnej večere sme sa zúčastnili s veľkou radosťou.
Nacvičovanie, príprava, aj trochu tréma, všetko bolo.
Náš pán starosta Ivan Karahulec, podporujúci a ochotný.
Vystúpenia detí boli najmä o básničkách.
Každý, kto chcel sa zapojil.
zdieľať článok