Do školy so psom

Našu školu navštevuje aj pes. Môže to znieť nezvyklo, no pes je skvelým spoločníkom a motivuje deti k rôznym aktivitám.

Náš pes sa volá Bibione a jeho majitelia sú Hela a Peter Jadroňovci. Ich Lili a Jakub sú žiakmi našej školy. Sú vzdelávaní individuálne, no často sa s rodičmi zúčastňujú vyučovania. V škole s nimi trávi čas aj ich 2 ročný brat Jonáš. Momentálne majú doma 6 psíkov, z toho niekoľko je pracovných a pomáhajú im pri zvieratách na farme, niektoré sa profilujú ako intervenčné psi či canisterapeuti.

Keď k nám pes prišiel prvýkrát, bolo treba deti pripraviť. Porozprávať sa o tom, ako sa správať keď intervenčný pes so psovodom vstúpi do miestnosti, čo sa smie, nesmie a prečo. Pár základných pravidiel sme si napísali na tabuľu a keďže Bibi reaguje na anglické povely, deti sa učia používať okrem iných zručností aj anglický jazyk.

Bibione do školy priniesla pokoj, tvorivosť, zábavu aj učenie. Deti sa napríklad naučili zmysly psíkov a porovnávali ich so zmyslami ľudskými. Poznávali akými signálmi s nami komunikuje pes a ako komunikujeme my (za akých podmienok sme zrozumiteľní).

Deti s Bibione kreslili. Pes pri nich ležal, to stačilo k tomu, aby zrazu kreslili aj deti, ktoré to za iných okolností nemajú radi. Pes bol veľkou motiváciou a umožnil deťom otvoriť sa novým činnostiam.

Prítomnosť psa nebráni tomu, aby sa naplnili osnovy. Naopak, pes, tak ako akákoľvek nová či bežná situácia učenie len podporuje. V osnovách to vieme všetko nájsť.

Zahrali sem si s Bibione hru. V špeciálnej taške nosila Biba deťom rôzne úlohy, vety s chybami, smiešne otázky, premiešané s pár tradične školskými úlohami. Kto odpovedal, mohol si psa previesť a dať mu maškrtu. Deti boli veľmi motivované, pozorné, chceli psa vodiť a nadšene odpovedali.

Z tejto aktivity sme si odniesli poučenie aj my, sprievodcovia detí. Všimli sme si, že veľa detí je zvyknutých poslúchať, nie viesť, čo pes okamžite vycítil. Je to signál, aby sme deťom dávali viac príležitostí udávať a viesť, viac kontroly nad ich učením a životom.

Okrem Bibione sme sa zoznámili aj s ďalším psom. Je to vodca svorky v Riečanskej chovnej stanici a volá sa Pluto. Je majestátny, z auta vystúpil ako kráľ, vzbudzoval rešpekt, úctu ale priniesol aj pocit bezpečia, podpory a lásky.

Učili sme sa ako sa o psíkov starať, deti si vyskúšali psíkov česať a oni im za to porozdávali rozstrihané obrázky, ktoré deti lepili. Pri práci ich potom podporoval práve Pluto – volá sa to pasívna intervencia – pes je len prítomný pri tom, keď deti niečo robia. Bola to veľká podpora a motivácia.

Intervenčný pes v našej škole pomáha aj pri samostatných a terapeutických činnostiach, nie len tých skupinových.

Náš chlapček s viacnásobným zdravotným znevýhodnením bol vďaka Bibe silno motivovaný samostatne kráčať, dokonca sa spoločne s nami sprievodcami hral jednoduché hry so psom, bez strachu, kriku a únikov. Bolo to pre nás 60 minút zázraku. Pes v škole motivuje a inšpiruje všetky deti. 

 

Naša škola je inkluzívna škola, to znamená, že spoločne trávia čas veľmi pestré deti, aj tie zdravotne či sociálne znevýhodnené, aj tie bežné. Samozrejme, spoločného času je toľko, koľko je potreba, nie viac, pretože každé dieťa má iné potreby. Pes v triede prispel v pestrosti a zároveň priniesol úplne novú energiu a pohodu. Sme veľmi radi, že máme možnosť byť v triede s Bibione.

zdieľať článok