Skúšky, prvý polrok 2020

Skúšky domácich školákov, budú za prvý polrok 20.01.2020 o 13:00 hod. v škole vo Veľkých Zlievciach. Všetkých domácich školákov a ich rodiny srdečne pozývame.

Tešíme sa na portfóliá a tiež na vaše projekty….

zdieľať článok