Individuálne vzdelávané deti môžu pokračovať aj na strednej škole: spolupráca so Strednou odbornou školou Veľký Krtíš

Máme pre vás dôležité správy, a to najmä pre deti, ktoré prosperujú na individuálnom vzdelávaní.

Vieme, že blížiace sa rozhodnutie o strednej škole mnohým robí vrásky. Preto sme sa sa rozhodli pre novú spoluprácu so strednou školou, ktorá má chuť a kapacitu postarať sa o deti, ktoré ukončia ZŠ u nás vo Veľkých Zlievciach a naďalej preferujú individuálnu formu vzdelávania.

Dohodli sme sa s pánom riaditeľom Jánom Valockom, ktorý riadi Strednú odbornú školu vo Veľkom Krtíši. Je odhodlaný vyhovieť vzdelávacím potrebám našich detí a pre začiatok ponúka odbory ako grafik digitálnych médií, elektromechanik-úžitková technika, elektrotechnik, informačné technológie, technicko-administratívny pracovník a iné. Viac o odboroch nájdete v prezentačnom videu školy.

Všetky deti, ktoré ukončia našu ZŠ a budú pokračovať na Sos Veľký Krtíš, budú naďalej pod našou záštitou – chceme zostať v kontakte a zabezpečovať všetko potrebné pre štúdium.

Držte nám palce, nech táto spolupráca otvorí všetkým našim deťom nové možnosti, či už formálne (ako je ukončenie povinnej desaťročnej dochádzky), no najmä vzdelávacie – nech sa deti učia to, čo ich zaujíma, spôsobom, ktorý im vyhovuje.

zdieľať článok