Bezplatný webinár v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom: hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu.

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sme pre vás pripravili bezplatný webinár. Dozviete sa v ňom ako pracovať s hodnotením v pohode a s primeranou dávkou stresu. O svoje cenné skúsenosti a poznatky sa podelí naša Danka Holíková (špeciálna pedagogička a riaditeľka Základnej školy Veľké Zlievce) a psychologička, lektorka a autorka podcastu o deťoch na spektre autizmu Deti bez návodu, Viera Hincová.

Pridajte sa k nám 26.4. 22, v utorok o 15.00 na tomto linku: https://bit.ly/3Ore5UF

Počas webinára sa spoločne pozrieme na potreby žiakov optikou nového pojmu neurodiverzita, ktorá zohľadňuje rôznorodosť vývinu nervovej sústavy každého človeka a zahŕňa všetky variácie ľudského mozgu a jeho fungovania.

  • budeme venovať metódam a formám hodnotenia, ktoré zohľadňujú individuálne potreby žiakov so ŠVVP a majú veľký inovačný potenciál pre inkluzívne vzdelávanie, teda sú prínosné rovnako aj pre bežných žiakov. 
  • Budeme hľadať odpovede na otázku, ako riadiť proces hodnotenia tak, aby z nej žiak profitoval a aby tento proces viedol k radosti z učenia a objavovania miesto pocitu zlyhania a nedostatočnosti.
  • Danka Holíková vám predstaví praktické usmernenia a príklady z fungovania inkluzívnej školy Veľké Zlievce.
  • Zo svojej dlhoročnej praxe sa s vami podelí o svoj pohľad na formatívne aj sumatívne metódy hodnotenia, oboznámi účastníkov s možnosťami a rámcami, ktoré poskytuje súčasná školská legislatíva a metodické usmernenia v oblasti hodnotenia.
  • Dotkneme sa aj problematiky motivácie žiakov a jej vzťahu s hodnotením a tiež porovnaním dopadov hodnotenia na prežívanie, sebahodnotu a vývin bežných žiakov a žiakov so ŠVVP.
  • V neposlednom rade sa budeme venovať dôležitosti vzťahu medzi pedagógom a žiakom a vplyvu bezpečného prostredia na úspešnosť a efektivitu vzdelávania.

V prípade, že by ste mali k téme akúkoľvek otázku, alebo by ste sa radi venovali nejakej konkrétnej situácii, napíšte nám ju pri registrácii. Lektorky sa jej budú venovať počas webinára.

zdieľať článok