Je tu prvý ročník Akadémie Veľké Zlievce.

Naša škola podporuje deti vo všetkých formách vzdelávania – koľko detí, toľko spôsobov učenia sa. Chceme ukázať práce detí, ktoré nesedia každý deň v školskej lavici, a predsa sa neustále učia, po svojom, svojím tempom, cez svoje záujmy.

V Akadémii Veľké Zlievce dávame deťom priestor prezentovať seba, svoje výtvory, projekty a záujmy, prehlbujeme vzťahy medzi individuálne vzdelávajúcimi rodinami. Čoskoro zverejníme všetky potrebné informácie ohľadne prvého ročníka našej akadémie.