Koľko detí, toľko spôsobov učenia sa.

Akadémia Veľké Zlievce dáva priestor všetkým deťom ukázať, čím žijú, čo sa učia. Či už v školskej lavici alebo doma, všade sa dá učiť a spoznávať svet.

V Akadémii Veľké Zlievce deti prezentujú seba, svoje výtvory, projekty a záujmy, ukazujú čo sa učia a ako sa učia.

Jedným našich z cieľov je prehĺbenie vzťahov medzi rodinami a školou, aj medzi rodinami s deťmi so znevýhodnením. No a v neposlednom rade ukazujeme svetu, že všetky naše deti sa učia, po svojom a svojím tempom.