Pre našu školu je prioritou inklúzia, napĺňanie práva na kvalitné vzdelávanie a rovnaký prístup k výchovno – vzdelávacím potrebám všetkých detí. Inklúziu si však netreba zamieňať s integráciou, pri ktorej sa dieťa prispôsobuje podmienkam v bežnej škole. Pri inklúzii je to naopak, ide o rešpektovanie rôznorodosti pohlavia, veku, zdravotného stavu, sociálneho pozadia, národnosti. Dieťa sa v inkluzívnej škole neprispôsobuje podmienkam, ale v škole je vytvárané také prostredie, ktoré umožňuje vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu.

V škole Veľké Zlievce podporujeme deti v ich jedinečnej ceste vzdelávaním, v bezpečnom, slobodnom a tvorivom prostredí. Rovnako podporujeme domácich a individuálne vzdelávaných žiakov.

Mgr. Viera Hincová, riaditeľka OZ Hans, A Centrum

„Moderné vyučovanie je v prvom rade o pochopení a prijatí rôznosti, a teda aj o začlenení žiakov s tzv. špeciálnymi potrebami. Žiadne potreby by ale nemali byť v inkluzívnom prostredí špeciálne. Dnes je učenie sa o rozvoji osobnosti každého jedného dieťaťa, podľa jeho individuálnych schopností. Bežné deti rovnako potrebujú podmienky pre maximálny rozvoj svojich talentov, vášní a zručností. Inklúzia je podpora individuálnej cesty naozaj každého dieťa – bežného rovnako, ako toho špeciálneho.“

„Škola, v ktorej sa dieťa môže cítiť bezpečne a rozvíjať sa podľa svojich potrieb a daností je ideál, ktorý si získa každého rodiča. Škola, v ktorej sa môže cítiť bezpečne učiteľ, ktorá mu prináša zadosťučinenie je ideál, ktorý si získa aj každého učiteľa. Na deti neuplatňujeme vše-platné návody, či škatuľky. Naša škola je súčasťou koncepcie #beznávodu, čo v praxi znamená prostredie podporujúce najmä ľudskosť a jedinečnosť. Či už ide o autizmus, Aspergerov syndróm, nadanie, alebo intelektové znevýhodnenie, to všetko je pre nás len ďalšia fascinujúca ukážka toho, ako byť človekom.“

PhDr. Slávka Makovníková, asistentka učiteľa