Od školského roka 2020/2021 sme začali realizovať inkluzívne vzdelávanie. V rámci výtvarnej výchovy učia deti ostatné deti, samozrejme na základe vlastného rozhodnutia. Je to spoločná aktivita pre všetky deti, vrátane tých s autizmom a inými odlišnosťami. Deti tvoria spolu, zdieľajú spoločný čas a priestor. Prítomní sú i rodičia a samozrejme učitelia. V prípade záujmu otvárame školu aj ľuďom z komunity, prípadne zo spolupracujúcich a spriatelených škôl.

Podobný koncept skúšame aj na predmetoch, kde vo vekovo zmiešaných skupinách učia staršie deti tie mladšie.